TVWiericke

 TV Wiericke en IJsclub Wintervermaak slaan handen ineen!

Ons dorp is helaas zijn mooie natuur ijsbaan kwijtgeraakt. Door aanleg van de wijk “Wijde Wiericke” is er (voorlopig) geen plek meer binnen Nieuwerbrug om de ijzers onder te binden.
Of het moet wel héél hard vriezen zodat de sloten en rivieren bevroren zijn.

Pas over een jaar of 5 is er waarschijnlijk weer een locatie, vlak bij de te bouwen school, waarop IJsclub Wintervermaak een baan kan aanleggen.
Nu lijken er steeds minder winters met veel vorst te zijn, maar het zou toch zonde zijn als er opeens een paar koude winters komen en we hebben geen ijsbaan.

Tennisvereniging TV Wiericke en IJsclub Wintervermaak hebben samenwerking gezocht om in ieder geval die periode te overbruggen.
De beide tennisbanen zullen bij “dreigende” vorst als ijsbaan worden ingericht.
Uiteraard niet te vergelijken met de prachtige baan die we hadden. Maar wel ruimte om te zwieren en krabbelen op de ene baan en wellicht een ijshockeycompetitie op de andere.

Er moet wel wat werk aan de banen worden verricht. Er zullen rubberen matten worden neergelegd om kantine en ijzers te beschermen. Er wordt een sproei-installatie aangelegd om ervoor te zorgen dat bij een naderende vorstperiode de banen snel in een ijsbaan kunnen worden getransformeerd. Ook handig tijdens hete zomers om het gravel te besproeien. Mede dankzij meedenken en een grote bijdrage van de gemeente is dit alles mogelijk gemaakt.

Verder is het complex natuurlijk al zeer geschikt. Goede verlichting, een gezellige kantine, goed af te sluiten en een mooie plek zo vlak aan de Wiericke.


Tussen beide verenigingen zijn goede afspraken gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier weer een steentje bijdragen aan de leefbaarheid en gezelligheid van ons mooie dorp.

Nu maar wachten op de vorst. Op het moment dat dit stukje geschreven werd was het net rondom het vriespunt. Duimen maar.

De besturen van TV Wiericke en IJsclub Wintervermaak.
 
              

             

             

Beste leden,

 

Ongetwijfeld heb je het ook gemerkt dat de winter haar intrede heeft gedaan.

We hebben nachtvorst gehad en dat betekent dat de banen niet meer bespeeld kunnen worden. We hebben een prima seizoen achter de rug met heel veel mooie dagen.

Het open toernooi was opnieuw een groot succes met een nog beter financieel resultaat dan in 2017. Meer informatie hierover op de jaarvergadering die begin volgend jaar gehouden gaat worden.

De proef met de zomerleden is succesvol gebleken, we hebben meerdere fanatieke Rijnstreek spelers op de banen gezien. Hopelijk komen ze volgend seizoen weer terug, misschien zelfs als volledig lid.

Zowel voor het bestuur als ook voor de diverse commissies zoeken we versterking, mocht je interesse hebben laat het ons weten. Met name tijdens het open toernooi hebben we meer mensen nodig voor de open toernooicommissie en de bardiensten.

 

Het bestuur wenst jullie gezellige wintermaanden.

 


Nieuwsflits augustus 2018Open toernooi
Begin juli is het open toernooi gehouden en dit was opnieuw een groot succes. Qua inschrijvingen zaten we voor de sluitingsdatum al vol, het weer was geweldig en alle deelnemers (ruim 100) waren zeer positief. Op de donderdagavond hadden we een Indonesisch buffet waar ruim 40 mensen aan hebben deelgenomen. Het buffet was verzorgd door enkele mensen van tennisclub Slagvaardig uit Waarder. Ook dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Door een strakke inkoop, spullen van sponsoren en goed letten op de kosten, was de opbrengst dit jaar nog hoger dan andere jaren. Het open toernooi is financieel van groot belang voor onze vereniging. Hopelijk kunnen we hier de komende jaren mee door blijven gaan.


Inbraak
De laatste keer was gelukkig enkele jaren geleden, maar er is vorige week helaas ingebroken in de kantine. Er is eerst geprobeerd de voordeur open te breken en vervolgens is een ruitje aan de achterkant ingetikt waarna de inbreker naar binnen is geklommen. Uit de kassa is het aanwezige geld (circa € 50,00) meegenomen, de braakschade zal helaas wel wat groter zijn dan het ontvreemde bedrag. Het wisselgeld in de kassa zullen we verlagen tot max € 10,00, mocht er ooit weer een inbraak zijn dan willen we de schade uiteraard zo klein mogelijk houden. Er zullen ook enkele bordjes worden geplaatst met de tekst dat er geen geld aanwezig is. Betaling van consumpties is ook mogelijk via de bankrekening van TV Wiericke (IBAN: NL26 RBRB 0955 1223 84).


HITT
Begin van dit seizoen zijn we gestart met een enthousiaste groep dames die wekelijks de HITT training volgt. Aan alle deelnemers is een evaluatieformulier gestuurd zodat we kunnen zien hoe het bevallen is. De eerste reacties die we gezien hebben zijn positief en de verwachting is dat we hier volgend seizoen mee door zullen gaan.


Ledenbestand
Na enkele jaren van daling in het ledenaantal, hebben we dit jaar de stijgende lijn weer te pakken. We zijn gestart met een proef voor een zomerlidmaatschap voor leden van andere sportverenigingen met een zomerstop. Hier hebben zich 6 heren voor aangemeld, tijdens de ledenvergadering zullen we een voorstel indienen om deze optie als vast onderdeel  toe te voegen als lidmaatschapsvorm. Er is ook tennisles gevolgd door 2 groepjes jeugdleden, bij voldoende animo gaan we hier ook volgend jaar weer mee verder.
 

Bestuur en vrijwilligers
De werkzaamheden binnen de club komen helaas steeds terecht bij hetzelfde groepje mensen. Zowel voor het bestuur als de open toernooicommissie is dringend behoefte aan uitbreiding. Het bestuur bestaat uit 3 mensen en is toe aan uitbreiding en ook aan verjonging. Ook voor het open toernooi geldt dat het werk hier door een heel klein groepje moet worden uitgevoerd, dat betekent naast de
weken van voorbereiding ook vele avonden aanwezig op het park tijdens het toernooi. Tijdens het open toernooi hebben we wel een groepje vrijwilligers gehad die de bardiensten voor hun rekening hebben genomen. Graag roepen wij leden op om zich te melden indien zij interesse hebben voor bestuur of commissie.

Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur met een voorstel komen om m.i.v. het nieuwe seizoen vrijwilligers werk te gaan belonen. Leden die meedraaien met bardienst, plantsoenendienst, schilderwerk, commissies etc. krijgen een bonus en betalen daardoor minder contributie dan leden die ervoor kiezen om geen vrijwilligerswerk te doen. Voor de laatste groep betekent dit dat de contributie hoger zal worden dan de contributie die we nu hanteren. Bij vele verenigingen wordt dit al jaren gedaan en voor ons lijkt het ook noodzakelijk.


             

             

             

Zoals in een eerdere nieuwsflits werd verteld is donderdag 3 mei is de nieuwe baanverlichting aangelegd.

Met behulp van een drone is een impressie gemaakt van hoe dit er 's avonds vanuit de lucht uitziet.

Om het filmpje  te bekijken (YouTube) klik  Hier.  Het filmpje  duurt circa 1 minuut 20 seconden.