TVWiericke

Onderstaande tekst is 9 mei naar onze leden verstuurd: 

 

Na een laagterecord van 45 leden hebben we de weg omhoog weer teruggevonden en we zitten nu op 54 leden en tevens nog zo’n 10 jeugdleden. De laatste groep betaalt geen contributie, maar we vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de banen.

 

Om het ledental nog verder te verhogen zijn we recent een proef gestart, het “zomerlidmaatschap”. Hiermee hebben we intentie om bijv. spelers van vv de Rijnstreek de mogelijkheid te bieden om gedurende de zomerstop van het voetbal toch in beweging te blijven. Uiteraard zitten er wel voorwaarden aan een dergelijk abonnement, deze voorwaarden zijn:

 

  • Het lidmaatschap is geldig van 1-5 t/m 31-8
  • De contributie bedraagt een evenredig deel van de reguliere contributie minus de bondsbijdrage
  • De zomerlidmaatschappen worden niet aangemeld bij de KNLTB, deze leden kunnen dus niet deelnemen aan toernooien
  • Om in aanmerking te komen voor dit lidmaatschap dien je lid te zijn van een andere sportvereniging, deze vereniging moet een zomerstop hebben
  • Voor dit lidmaatschap wordt een label op naam afgegeven
  • Bij dit lidmaatschap is het niet toegestaan om introducés mee te nemen
  • Vooralsnog hebben deze leden geen stemrecht op de ALV
  • Seizoen 2017 geldt als proefperiode, hierna volgt een evaluatie
  • Indien het bestuur dit lidmaatschap definitief wenst in te gaan voeren dan zal het als agendapunt worden ingebracht op de ALV van begin 2019

 

Uiteraard zijn we benieuwd naar mogelijke vragen en opmerkingen.