TVWiericke

Historie

 Banenscan

7 augustus  2015 heeft de KNLTB een banenscan uitgevoerd op onze tennisbanen.

Hieruit bleek dat onze beide banen er erg goed bij liggen!

En compliment voor de firma Rob Stolk uit Mijdrecht die onze banen onderhoudt. En natuurlijk ook een opsteker voor onze baancommissie en de leden die actief betrokken zijn bij het netjes houden van ons mooie complex.

Hier is het rapport te lezen als PDF bestand

 

 Ledenvergadering 2017

 

Beste leden, 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 9 maart om 20:00 uur.

Dit jaar is een bijzonder jaar:  onze vereniging bestaat 25 jaar en bovendien wordt dit jaar het 15e “Wiericke Open” georganiseerd. Ondanks een dalend ledenaantal is onze vereniging financieel gezond en ook zeer vitaal.

Er is een aantal actieve commissies: Park commissie, Bar commissie en een bijna geheel vernieuwde Toernooicommissie.  Verder is er een enthousiaste Jubileumcommissie begonnen met de voorbereiding van het lustrum feest.  Van deze laatste hoort u binnenkort meer!

We zijn blij dat ook een aantal wat jongere leden zich enthousiast op diverse gebieden inzet.

Om de continuïteit  onze vereniging ook in de toekomst te waarborgen moeten we wel op zoek naar nieuwe leden.  Het bestuur heeft hier wel wat ideeën over die we graag met jullie willen delen.

We willen een werkgroepje in het leven roepen dat zich bezig gaat houden met dit onderwerp.

Een uitdagende en belangrijke taak!

Wij doen daarom hierbij een dringende oproep om aanwezig te zijn bij de ALV en met ons mee te denken.  We vertrouwen op een hoge opkomst op 9 maart in ons clubhuis.

 De agenda en de notulen van de ALV van vorig jaar vindt u hieronder. U kunt deze hele pagina afdrukken (en meenemen op 9 maart) door op het printicoontje  boven te klikken.

 Het bestuur.

 

Agenda

1)       Opening

2)       Notulen 2016

3)       Financieel verslag

4)       Verslag commissies:

  1. Open toernooi commissie               (Boy)
  2. Park commissie                             (Melvin)
  3. Bar commissie                               (Rob)
  4. Kas commissie                               (Fons)
  5. Sponsor commissie                        (Peter)
  6. Feest commissie                            (Frederick)

5)       Projecten

  1. 2016 : drainage banen + terrassen
  2. 2017:  paden langs de banen + drainage langs de paden
  3. Ledenwerving

6)       Rondvraag

7)       Sluiting

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 februari 2015

 

Aanwezig: Rien Hoogendijk, Ria Hoogendijk, Kees van Klink, Rob Zaal, Boy Molmans, Fons de Wit, Peter Wiekenkamp, Arianne Sprokkerieft (vice voorzitter), Ed Korff (bestuurslid).

 

1.Opening

Arianne heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.

 

2.Verslag vorige vergadering.

Hans Pouw heeft zijn sleutel ingeleverd. Rob gaat achter de overige sleutels aan.

 

3.Ingekomen stukken / mededelingen

Er is een uitnodiging voor een workshop “leden werven” gekomen. Peter, Rob en Ed zullen deze gaan volgen.

 

Het schema van het baanonderhoud wijzigt om kosten te besparen.

 

4.Jaarverslag diverse commissies.

Open Toernooi-commissie: Er waren in 2015 minder inschrijvingen door het wisselen van de week. De opbrengst was goed.

In 2016 zal het toernooi weer in week 27 plaatsvinden.

 

Barcommissie: Geen nieuws, alleen het open toernooi levert wat op.

 

Parkcommissie: Er is vreselijk veel onkruid rondom de banen en het clubhuis. Het plan is om met een groepje mensen dit wekelijks bij te houden.

 

Het clubhuis moet boven in de punt nog gebeitst worden. Voortaan moet er eerder begonnen worden met groot onderhoud.

 

Rob zal navragen of het klopt dat Floor de meterstanden van het elektra door geeft.

 

Technische commissie: In 2015 is er alleen een single toernooi geweest. De leden van de technische commissie stoppen er mee in 2016.

 

Boy zal in 2016 de TC doen en zal een competitiesysteem opzetten.

 

5.Verslag secretaris.

Geen bijzonderheden.

 

6.Verslag penningmeester.

Het financieel resultaat is -/- € 1.902,--. In de resultatenrekening wordt nog altijd gerekend met afschrijving van banen, clubhuis, etc. Zonder deze afschrijvingen zou er een positief resultaat zijn van ongeveer € 7.850,-- De opbrengst van de bar is een stuk beter dan vorig jaar. Dit komt vooral doordat er niet meer wordt opgeschreven. Verder zijn er niet veel uitgaven gedaan, we zijn zuinig geweest.

7.Begroting 2016

Voorlopig worden er geen grote uitgaven voorzien en kunnen we met het huidige ledental financieel rondkomen zolang de banen goed blijven.

 

8.Benoeming kascommissie

Fons de Wit zal komend jaar de kascommissie vormen. Een tweede lid voor de kascontrole wordt nog gezocht.

 

9 Vacatures

Op dit moment hebben we geen officiële voorzitter.

Arianne en Elly zullen uit het bestuur gaan.

 

Het nieuwe bestuur wordt:

Ed       : Voorzitter

Rob    : Secretaris

Flip     : Penningmeester/ledenadministratie

 

10 Contributie 2012

De contributie wordt niet verhoogd.

 

11. Rondvraag

Rien geeft aan dat hij tijdens de week van het open toernooi geen vrij heeft. Rob zal overdags inkopen doen.

 

Ed vraagt of de website moet blijven bestaan. Het antwoord is ja.

 

Rob zal een stukje in de Nieuwsbrug schrijven.

 

Melvin tennist regelmatig met dhr. Mulckhuijse. Wordt hier wel voor betaald en wat zijn de regels omtrent een introduce? De kosten bedragen € 7,50 per keer.

Tennissers die in Nieuwerbrug wonen mogen maximaal 2x als introducée spelen. Voor mensen van buiten het dorp geldt geen beperking.

 

12.Sluiting

Arianne dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

TV Wiericke Groepsapp

Ons lid  Baruch Hoep heeft bedacht dat het wel handig zou zijn een groepsapp (Whatsapp) aan te maken waarbij leden elkaar kunnen uitnodigen voor een partijtje tennis.

Hieronder licht hij zijn idee verder toe:

 

Beste leden,
 

Het nieuwe tennisseizoen staat in de startblokken en daarom tijd voor iets nieuws; een TV Wiericke Groepsapp.

 
Vorig jaar ben ik lid geworden van de vereniging, maar al snel werd mij duidelijk dat het (soms) best lastig is om een tennispartner te vinden.

Zelfs de standaard woensdagavond bleef mager qua bezetting. Vandaar dit nieuwe idee om op een makkelijke en snelle manier met elkaar

te kunnen communiceren via whatsapp.

 
De groepsapp zal volgende week door mij worden aangemaakt, waarbij ik gebruik maak van alle 06-nummers die op de ledenlijst vermeld staan.

We kunnen op deze app met elkaar afspreken voor de woensdagavonden, maar vooral ook andere dagen en uren van de week wanneer iemand graag de baan op wilt.

Verder is het leuk om nieuwe leden in de toekomst direct toe te voegen, zo kunnen er nieuwe koppels ontstaan en blijft het tennissen in ons kleine Nieuwerbrug een beetje dynamisch.

Stel dat je eind volgende week nog steeds niet bent toegevoegd, dan zal jouw nummer niet in de ledenlijst staan. Meld dit dan even, dan voeg ik jullie alsnog toe.

 
Wanneer er leden zijn die bij voorbaat niet toegevoegd willen worden, dan kunnen zij dit persoonlijk melden door mij komende week een mail te sturen.

Daarnaast kan iedereen zichzelf uit de app verwijderen als de berichten na verloop van tijd ongewenst worden.

 
Kortom, een idee à la 2016 om met de tijd mee te gaan.

 Graag tot op de tennisbaan,

 Namens TV Wiericke,

Baruch Hoep


 

 

Hieronder kunt u alle historische  fotos tot 2016 vinden.

Als u op de link klinkt wordt in uw browser in een nieuw venster  het album "Alles" geopend.

De fotos worden getoond met behulp van Google Photos.

De fotos kunnen hier ook eenvoudig worden gedownload. Via Opties kunt een diavoorstelling maken.

 
Let op: Als u de tekst "Lid worden" ziet: Dit slaat niet op lid worden van TV Wiericke maar van het album!!

 

KLIK Hier (Het album "Alles" bevat alle historische foto's)

 

Inschrijving Open Toernooi TV Wiericke 2017 geopend!
 

 

In 2017 viert T.V. Wiericke haar 25 jarig bestaan. En dat is ook het jaar dat het 15e “Wiericke Open” wordt georganiseerd. Het belooft dus een speciale editie te worden.
 
Het wordt ook het jaar waarin we afscheid gaan nemen van Boy Molmans als toernooileider. Boy heeft het “Wiericke Open” 15 jaar geleden opgestart en hij heeft zich al die jaren ingespannen om het steeds weer tot een succes te maken. Ook Kees van Klink en Rob Henzen, die al die jaren hebben bijgedragen aan dit roemrijke toernooi, nemen afscheid. Inmiddels is er een nieuwe enthousiaste toernooicommissie geformeerd. Boy zal zijn werkzaamheden voor en tijdens deze 15e editie aan deze nieuwe commissie overdragen en hij zal gedurende het lustrum toernooi nog op de achtergrond aanwezig zijn.
 
Zet het Wiericke Open dus vast in je agenda. De eerste wedstrijden vinden plaats op zaterdag 1 juli en de finales worden gespeeld op zondag 9 juli.

Afbeeldingsresultaat voor foto 25 jaar bestaan

 
We hopen dat je weer van de partij zult zijn op ons gezellige tennispark!

 

Inschrijven is mogelijk vanaf  22-04-2017.  

Klik daarvoor op onderstaande link.

Inschrijven Open Toernooi 2017