TVWiericke

Per 10 april is Tennisvereniging Wiericke overgestapt naar de Regiobank.

Het nieuwe rekeningsnummer is    NL 26 RBRB 0955 1223 84  t.n.v. TV Wiericke 

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Zie Contact-> Contactpersonen elders op deze site.